Denne personvernerklæringen forteller hvordan vi behandler personopplysningene dine og hva som er formålet med behandlingen.

PBL Mentor AS utvikler og leverer PBL Mentor Kidplan. PBL Mentor Kidplan er en skybasert kommunikasjonsløsning. Løsningen er barnehagens nettside og inneholder verktøy for loggføring av barn, meldingsutveksling med foreldrene, samtykkeregistreringer og barnemappe.

Oversikt over hvilke personopplysninger som samles inn, formålet med behandlingen og hvordan vi behandler dine personopplysninger

Henvendelser og arrangementer

Når du har spørsmål om produktet, ønsker informasjon om produktet eller ønsker å melde deg på våre arrangementer, så samler vi inn dine personopplysninger for å gi deg svar på henvendelsen. Vi oppbevarer opplysningene i rimelig tid, men ikke lenger enn 12 måneder.

Hjemmel for innsamling av personopplysningene er basert enten på å oppfylle forpliktelser knyttet til kontrakter eller innsamling basert på det som kalles en berettiget . Det vil si at vi trenger disse personopplysningene for å kunne gi god kundebehandling.

 

Innhenting av opplysninger ved avtaleinngåelse

PBL Mentor AS er behandlingsansvarlig for alle opplysninger som samles inn i forbindelse med en avtaleinngåelse om PBL Mentor Kidplan. Ved inngåelse av kundeforhold, samles det inn opplysninger som navn på bedrift, postadresse, fornavn og etternavn på daglig leder, e-post adresse og telefonnummer.

Vi trenger disse opplysningene for å kunne lage en brukertilgang til daglig leder som skal være administrator i systemet. I tillegg trenger vi denne informasjonen til fakturering. Opplysningene lagres både i vårt interne kunderelasjonssystem i PBL og i PBL Mentor Kidplan ved opprettelse av brukertilgang.

Det er bare ansatte i PBL som har tilgang til kunderelasjonssystemet. Ingen opplysninger fra dette systemet blir delt med selskaper utenfor PBL.

Du kan når som helst be om å få disse opplysninger slettet fra våre systemer. Men vi kan ikke garantere at vi kan opprettholde vårt kundeforhold uten disse opplysningene.

 

Brukertilgang

I PBL Mentor Kidplan får du tilgang til passordbeskyttet innhold. For å få tilgang, må du registrere deg med en personlig bruker knyttet til virksomheten du representerer. Formålet med behandlingen av personopplysninger er å gi deg en personlig bruker som kan brukes til innlogging på PBL Mentor Kidplan, samt at PBL unngår misbruk av tjenesten.

Du må selv lage brukertilgangen ved å opprette et passord. Du kan kontakte support for å få opplysningene dine slettet eller korrigert.

 

Nettstatistikk og logger

PBL Mentor benytter Google Analytics, Facebook Pixel og logger for å optimalisere nettstedene våre og finne feilkilder. Opplysningene brukes i en form hvor enkeltindivider ikke kan identifiseres.

Når du besøker nettstedene våre lagres din IP-adresse i logger for bruk til innbruddsdeteksjon og feilsøking. Logger fjernes når de ikke lenger er relevante til de angitte formålene.

 

Databehandleravtale

Øverste leder av virksomheten er behandlingsansvarlig for alle opplysninger som ansatte i din virksomhet laster inn i PBL Mentor Kidplan. PBL Mentor Kidplan blir i dette tilfellet databehandler.

Ved avtaleinngåelse blir det derfor inngått en databehandleravtale om hvordan vi som databehandler forvalter disse opplysningene.

 

Opplysninger som lagres av deg i PBL Mentor Kidplan

Ansattregister

Her lagrer systemet navn, etternavn, telefonnummer og e-post om ansatte som har brukertilgang til PBL Mentor Kidplan. Det kan også ligge bilde av vedkommende der, samt informasjon om utdanning og kompetanse.

Barneregister og barnemappe

I barneregisteret kan dere lagre navn, etternavn, bilde og fødselsdato til barnet som går i barnehagen. Det er også mulig å lagre kontaktinformasjon som telefonnummer og adresse til barnets foresatte. Foresattes kontaktinformasjon kan ligge synlig for andre foresatte, dersom det er gitt tillatelse til dette.

I barnemappen kan dere lagre dokumenter og notater som gjøres i forbindelse med oppfølgingen av barna. Her vil det kunne lagres sensitive personopplysninger om det enkelte barn.

Informasjonen som ligger lagret her er begrenset til å være synlig for administrator og avdelingsbruker med tilgang til avdelingen barnet tilhører. Barnehagen kan velge å gjøre dokumenter i barnemappen synlig for barnets foresatte.

Barnelogg

I barneloggen kan barnehagen loggføre tidspunkt for når barnet blir levert og hentet, meldte fridager, samt hverdagslig rapport om hvor mye barnet har spist, hvor lenge barnet har sovet og om det har vært på toalettet.

SMS og e-post

I kommunikasjonsmodulen kan barnehagen og foresatte utveksle beskjeder og meldinger, enten via SMS eller e-post. Informasjonen lagres i systemet til barnehagen sletter loggen.

 

Tredjepart

PBL Mentor Kidplan lagrer alle opplysninger i egen database lokalisert i Bodø. Ingen opplysninger blir levert til en tredjepart eller deles med andre selskaper utenfor PBL.